Propietat intel.lectual i industrial

La signatura ofereix a tots els autors, artistes i inventors tot tipus de serveis a fi de poder assessorar tant a nivell preventiu com a judicial en aquesta matèria.

Entre els principals serveis que presta l’àrea de Dret de la Propietat Intel·lectual i Industrial es troben els següents:

  • Redacció de contractes relatius a la Propietat Intel·lectual i Industrial.
  • Assessorament a productors i artistes: negociació de contractes, producció d’obres i estratègies de comercialització, protecció de la propietat intel·lectual.
  • Defensa jurídica en tota mena de procediments en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial.
  • Assessorament en matèria de protecció de marques i noms comercials.
  • Tramitació de registre de marques nacionals, comunitàries i internacionals.
  • Patents nacionals, europees, models d’utilitat i models industrials.

Formulari de Contacte