Dret Bancari

Donada la mala praxi duta a terme per les Entitats Bancàries durant les dues últimes dècades que han generat greus perjudicis econòmics i socials, el nostre despatx va optar per especialitzar-se en l’assessorament jurídic a empreses i a consumidors i usuaris afectats pel Dret Bancari.

El nostre equip de professionals efectua assessorament preventiu així com la reclamació extrajudicial i judicial.

Dins de l’Àrea de Dret Bancari destaquem els següents aspectes:

 • Abusos i males pràctiques bancàries: Vici del consentiment amb efectes de nul·litat dels contractes.
 • Defensa en Execucions Hipotecàries.
 • Clàusules sol.
 • Anàlisi d’existència de clàusules abusives en préstecs hipotecaris.
 • Despeses Hipotecàries i Comissió d’Obertura.
 • Nul·litat del IRPH i reclamació devolució del IRPH fix.
 • Targetes revolving i nul·litat interessos usurers.
 • Participacions preferents.
 • Reclamacions enfront de l’Empreses d’Assessorament Financer (EAFI) per nul·litat dels contractes així com per incompliment dels contractes.
 • Dació en pagament. Renegociació deute.
 • Defensa dels obligats al pagament de lletres de canvi vinculades a Promocions d’empreses constructores en concurs.
 • Oposicions canviàries.

Formulari de Contacte