Dret Administratiu

Els nostres serveis en el Departament de Dret Administratiu tenen com en objectiu principal la defensa dels interessos dels nostres clients enfront de l’Administració Pública.

Dels serveis que prestem destaquem els següents:

  • Defensa dels drets dels ciutadans enfront de l’Administració.
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
  • Sol·licitud i obtenció de Llicències administratives.
  • Recursos en via contenciós-administrativa.

Formulari de Contacte