Herències, Successions i Donasions

En l’àmbit del dret de successions és important anticipar-se i planificar de manera eficient el destí dels nostres béns.
Disposem d’un equip de professionals (advocats i fiscalistes) que l’assessoraran per a la redacció del testament i la repercussió fiscal i patrimonial del repartiment de béns.
Així mateix, davant qualsevol matèria relacionada amb una successió o reclamació d’herència cal un tractament global en l’àmbit jurídic, fiscal i tributari.

Els nostres serveis inclouen assessorament en matèria:

  • Donacions.
  • Planificació legal i fiscal de la successió testamentària.
  • Acceptacions d’herència.
  • Reclamacions de legítimes i llegats.
  • Impugnació de testaments.
  • Declaracions d’hereus.
  • Liquidació d’impostos de successions i donacions.
  • Planificació successió empresa familiar.

Formulari de Contacte