Dret Laboral

Els nostres advocats laboralistes destaquen per tenir un perfil multidisciplinari que permet un assessorament integral en matèria de dret laboral i de la Seguretat Social

Tant si és treballador com empresa defensarem els seus drets en matèria de treball ja es tracti de procediments d’acomiadaments individuals o col·lectius, reclamacions de quantitat, reestructuracions o reconeixement de drets dels quals sigui titular per la seva condició de treballador o empresa respectivament.

Comptem amb una dilatada experiència en l’assistència lletrada davant els diversos òrgans administratius i de la jurisdicció social defensant drets en matèria de treball.

Defensa jurídic-laboral::

 • Consultes jurídiques d’assumptes individuals i col·lectius.
 • Assessorament i negociació amb Comitès d’Empresa.
 • Acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Tràmits davant el Departament de Treball. Conciliacions laborals.
 • Procediments davant la Inspecció de Treball.
 • Redacció de reclamacions prèvies en la via administrativa.
 • Reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament, incompliment empresarial, declaratives,…
 • Representació processal davant els Jutjats socials.
 • Procediments d’execució. Tramitacions davant el Fogasa.
 • Expedients d’incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions contributives i no contributives.
 • Reclamació per altes i baixes mèdiques i accidents de treball-malalties professionals. Despeses sanitàries.
 • Prestacions i subsidis per desocupació.
 • Reclamacions en recàrrecs per falta de mesures de seguretat. Danys i perjudicis.

Formulari de Contacte