Dret de Família

Les situacions de ruptura entre progenitors o en les parelles de fet obliguen a regular de manera pròxima i eficient les relacions entre tots els seus membres.
Per això, li recomanem la intervenció dels nostres millors advocats per a defensar els seus drets i els dels seus familiars, ja sigui per la via amistosa o en la judicial.
Comptem amb un equip d’advocats especialitzats en dret de família que podrà prestar-li assessorament jurídic en:

  • Divorcis de mutu acord i amistosos.
  • Divorcis contenciosos en els quals no hi ha acord entre els cònjuges.
  • Regulació de Guarda i Custòdia dels menors i Règim de visites.
  • Modificació de mesures establertes en sentència de divorci.
  • Reclamació de pensions d’aliments impagades.
  • Constitució i regulació de parelles de fet.
  • Redacció de capítols matrimonials.
  • Mesures de suport a les persones amb discapacitat.

Formulari de Contacte