Dret Esportiu

L’esport està tan present en la nostra societat que els esportistes professionals, els clubs, els patrocinadors, els organismes públics i les federacions també necessiten com en altres sectors un bon assessorament jurídic integral.

Entre els principals serveis que presta l’àrea de Dret Esportiu es troben els següents:

Assessorament per a la creació d’Estatuts, formació i funcionament intern.
Assessorament per a la reglamentació de l’activitat esportiva que desenvolupin.
Règim i procediment disciplinari.
Tràmits per obtenir subvencions públiques.
Suport legal en fets que afecten la resta de branques del dret en la seva vinculació amb l’esport, des de la responsabilitat penal, passant per la responsabilitat contractual i extracontractual, fins a les matèries de fiscal i laboral.
Assessorament també en la contractació amb tercers, traspassos, cessions i rescissions amb esportistes i altres clubs

I per als Esportistes:

  • Oferim una veritable representació global de l’esportista, vetllem per la persona que hi ha darrere fins al més petit dels detalls.
  • Negociació: Revisió dels contractes, drets laborals i cotització.
  • Drets d’imatge i sistema integral d’explotació.
  • Règim i procediments disciplinaris, l’obtenció de visats, permisos de residència i de treball, i el sistema d’organització fiscal dels ingressos.
  • Assessorem els esportistes en la tramitació de les llicències federatives, la cobertura de l’assegurança que es contracta amb l’adquisició de la llicència, i els possibles avantatges de contractar altres assegurances en atenció a les situacions de risc per a la integritat física que puguin anar lligades a l’activitat física esportiva.

Formulari de Contacte