Dret Immobiliari

L’equip de Dret Immobiliari de Matas Advocats Associats assessora a particulars i empreses bé en assessorament preventiu a la presa de decisions així com en els diferents procediments amistosos, de negociació i judicials que puguin afectar els nostres clients. Els aspectes principals de la qual destaquem seguidament:

 • Contractes d’arres (inclusions específiques. Hipoteques).
 • Contractes de compra venda. Immobles, Solars, Edificis.
 • Resolució de contractes.
 • Càrregues registrals. Inscripció drets. Registro Propietat.
 • Comunitats de Béns: Confecció de contractes i Assessorament els Comuners així com a les empreses Gestores. Assessorament fins a finalització de l’obra i divisió en Propietat Horitzontal.
 • Propietat Horitzontal. Constitució i assessorament a Comunitats de Propietaris.
 • Reparcel·lacions solars i terrenys. Estudi i anàlisi de Plans Urbanístics.
 • Dret de la construcció.
 • Responsabilitats dels diferents agents de la construcció.
 • Responsabilitat del Promotor i del Constructor.
 • Responsabilitat de la Direcció Facultativa (Projectista, Arquitecte, Aparellador)
 • Defectes constructius i lliuraments d’immobles amb acabats inferiors/no assimilables en la Memòria de qualitats.

Formulari de Contacte